تبلیغات
اس ام اس هاس جدید روز - اس ام اس فلسفی و عرفانی داغ و جدید
اس ام اس هاس جدید روز
هر نو اس ام اس که بخوای هست فقط بیا نظر بده تا منم برات بزارم

اس ام اس فلسفی و عرفانی داغ  و جدید

 

بگـو ای دل در ایـن فـردا چـه داری / چه می‌خواهی در این صحرا بکاری

چـه فرقـی داشـت با امـروز ، دیـروز / که یک عمر است فـردا می‌شماری . . .؟

.

.

.

دانی که چرا خدا به تو داده دو دست ؟ / من معتقدم که اند آن سری هست

یک دست به کار خویشتن پردازی / با دست دگر ز دیگران گیری دست . . .

.

.

.

صدور هیچ گذرنامه و ویزایی لازم نیست وقتی به خدا "پناهنده" می شوید.

.

.

.

هیچگاه نگذارید زبان شما از افکارتان جلو بیفتد . . .

.

.

.

به چیزی که گذشت غم مخور و به آن چیزی که پس از آن آمد لبخند بزن . . .

.

.

.

کسی که کمتر حرف میزند ، بیشتر میداند . . .

.

.

.

بزرگترین افسوس آدم این است:

"می خواهد اما نمی تواند، و به یاد می آورد روزی را که می توانست اما نخواست."

.

.

.

گناه چیزی نیست جر شکستن قانون خدا . . .

.

.

.

 بزرگترین لذت در زندگی ، انجام کاریست ، که دیگران میگویند" نمیتوانی انجام بدهی " . . .

.

.

.

کاش بدانیم که از این همه ستاره و سیاره ، فقط یکی" مشتری" است . . .

.

.

.

یکی از "خوبی" های بزرگ، دیدن "بد"های خویش است . . .

.

.

.

رودها آواز خود را از دست میدهند ، اگر سنگها را از مسیرشان برداریم . . .

.

.

.

سرنوشت تصمیم میگیرد که تو با چه کسانی ملاقات کنی ، اما در نهایت

این قلب توست که تصمیم میگیرد چه کسی در زندگی تو خواهد ماند . . .

.

.

.

بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید . . .

.

.

.

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن ،

با مردم بی درد ، ندانی که چه دردیست . . .

.

.

.

اگر میخواهید یک حقیقت را خراب کنید

خوب به آن حمله نکنید ، فقط ، بد از آن دفاع کنید . . .

.

.

.

 هر جا خوبی پیدا کردید، بردارید، مال خودتان است . . .!

 

اس ام اس فلسفی و عرفانی داغ  و جدید

 

بگـو ای دل در ایـن فـردا چـه داری / چه می‌خواهی در این صحرا بکاری

چـه فرقـی داشـت با امـروز ، دیـروز / که یک عمر است فـردا می‌شماری . . .؟

.

.

.

دانی که چرا خدا به تو داده دو دست ؟ / من معتقدم که اند آن سری هست

یک دست به کار خویشتن پردازی / با دست دگر ز دیگران گیری دست . . .

.

.

.

صدور هیچ گذرنامه و ویزایی لازم نیست وقتی به خدا "پناهنده" می شوید.

.

.

.

هیچگاه نگذارید زبان شما از افکارتان جلو بیفتد . . .

.

.

.

به چیزی که گذشت غم مخور و به آن چیزی که پس از آن آمد لبخند بزن . . .

.

.

.

کسی که کمتر حرف میزند ، بیشتر میداند . . .

.

.

.

بزرگترین افسوس آدم این است:

"می خواهد اما نمی تواند، و به یاد می آورد روزی را که می توانست اما نخواست."

.

.

.

گناه چیزی نیست جر شکستن قانون خدا . . .

.

.

.

 بزرگترین لذت در زندگی ، انجام کاریست ، که دیگران میگویند" نمیتوانی انجام بدهی " . . .

.

.

.

کاش بدانیم که از این همه ستاره و سیاره ، فقط یکی" مشتری" است . . .

.

.

.

یکی از "خوبی" های بزرگ، دیدن "بد"های خویش است . . .

.

.

.

رودها آواز خود را از دست میدهند ، اگر سنگها را از مسیرشان برداریم . . .

.

.

.

سرنوشت تصمیم میگیرد که تو با چه کسانی ملاقات کنی ، اما در نهایت

این قلب توست که تصمیم میگیرد چه کسی در زندگی تو خواهد ماند . . .

.

.

.

بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید . . .

.

.

.

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن ،

با مردم بی درد ، ندانی که چه دردیست . . .

.

.

.

اگر میخواهید یک حقیقت را خراب کنید

خوب به آن حمله نکنید ، فقط ، بد از آن دفاع کنید . . .

.

.

.

 هر جا خوبی پیدا کردید، بردارید، مال خودتان است . . .!

 
بروز شده در تاریخ چهارشنبه 11 آذر 1388 توسط ظاهر ظفری