تبلیغات
اس ام اس هاس جدید روز - اس ام اس عاشقانه
اس ام اس هاس جدید روز
هر نو اس ام اس که بخوای هست فقط بیا نظر بده تا منم برات بزارم

اس ام اس عاشقانه

روزها نو نشده کهنه تر از دیروزند / گر کند یوسف زهرا نظری نوروز است

لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش / آسمان چشم به راه قدمش هر روز است

ای خدا کاش شود سال نوام عید فرج / که نگاهم نگران و منتظر آن روز است . . .

.

.

.

اگه دنیا رو بهم بدن تا بی خیال تو بشم ، تو رو میگیرم و بی خیال دنیا میشم . . .

.

.

.

آروم زل بزن به گوشیت !

کاری ندارم !

فقط خواستم بگم دیوونه همین نگاهتم !!

.

.

.

بی تو شبها در دلم فال غزل وا میکنم / هر کجا نام تو آمد ، خوب معنا میکنم

گفته ام یا نه برایت ، بی حضور چشم تو / موقع دل تنگیم دریا تماشا میکنم . . .

.

.

.

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست ، گل شدن هنر است

تقدیم به سرور گلها . . .

.

.

.

به درد هم خوردیم خوب است / به شانه بار هم بردیم خوب است

در این دنیا که پایانش به مرگ است / برای  هم اگر مردیم خوب است

.

.

.

گلهای آفتاب گردون تو روزهای ابری بلاتکلیفند

مثل من و تو روزهای بی تو بودن . . .

.

.

.

هنوزم انتظار و انتظار است / هنوزم دل بی تو بی قرار است

هنوز خواب میبینم به شب ها / همان مردی که بر اسبی سوار است

همان مردی که جمعه آید روزی / همان مردی که پایان انتظار است . . .

.

.

.

ادبیات عشق :

جذاب ترین کلمه : آشنائی

متین ترین کلمه : دوستی

آرام بخش ترین کلمه : محیت

پاک ترین کلمه : وجدان

تلخ ترین کلمه : تنهائی

زشت ترین کلمه : خیانت

سخت ترین کلمه جدائی

و زیباترین کلمه : تو . . .

.

.

.

به سه دوست صمیمی میگم که تحویلت نگیرن !

غم  و  حسرت  و نتهائی . . .

.

.

.

امروز مرا بخوان که فردا دیر است  / این خواب عجیب ما چه بی تعبیر است

فردا که ببینمت دگر عشقی نیست / فردا دل من از آشنائی سیر است . . .

.

.

.

ای کاش دلم اسیر و بیمار نبود / دربند نگاه او گرفتار نبود

من عاشق و او ز عشق من بی خبر است / ای کاش دل و دلبر و دلدار نبود . . .

.

.

.

نه یادم میکنی نه میروی یاد / به نیکی باد یادت ای پریزاد

مرا کردی تو ای دوست فراموش / فراموشی ست رسم آدمیزاد . . .

.

.

.

هنوزم انتظار و انتظار است / هنوزم دل بی تو بی قرار است

هنوز خواب میبینم به شب ها / همان مردی که بر اسبی سوار است

همان مردی که جمعه آید روزی / همان مردی که پایان انتظار است . . .

.

.

.

عشق یعنی با غم الفت داشتن / سوختن با درد نسبت داشتن

عشق در یک جمله یعنی انتظار / انتظار روز رجعت داشتن . . .

.

.

.

گفت بنویس میمانم ، نوشتم میروم ، این غلط املائی مرا ویران کرد

و حالا باید روزی ۱۰۰ مرتبه از روی تنهائی بنویسم . . .

.

.

.

گفتم که خدا مرادی بفرست / طوفان زده ام راه نجاتی بفرست

فرمود که با زمزمه یا مهدی / نذر گل نرگس ، صلواتی بفرست . . .

.

.

.

عشق اگر عشق تو و عاشق اگر من باشم

آنچه هرگز نرسد ، روز جدائی باشد . . .

.

.

.

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست

غم دل با که توان گفت که دلداری نیست

رو مداوای خود کن ای دل از جای دگر

کندر این شهر طبیب دل بیماری نیست . . .

اس ام اس عاشقانه

روزها نو نشده کهنه تر از دیروزند / گر کند یوسف زهرا نظری نوروز است

لحظه ها در تپش تاب و تب آمدنش / آسمان چشم به راه قدمش هر روز است

ای خدا کاش شود سال نوام عید فرج / که نگاهم نگران و منتظر آن روز است . . .

.

.

.

اگه دنیا رو بهم بدن تا بی خیال تو بشم ، تو رو میگیرم و بی خیال دنیا میشم . . .

.

.

.

آروم زل بزن به گوشیت !

کاری ندارم !

فقط خواستم بگم دیوونه همین نگاهتم !!

.

.

.

بی تو شبها در دلم فال غزل وا میکنم / هر کجا نام تو آمد ، خوب معنا میکنم

گفته ام یا نه برایت ، بی حضور چشم تو / موقع دل تنگیم دریا تماشا میکنم . . .

.

.

.

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست ، گل شدن هنر است

تقدیم به سرور گلها . . .

.

.

.

به درد هم خوردیم خوب است / به شانه بار هم بردیم خوب است

در این دنیا که پایانش به مرگ است / برای  هم اگر مردیم خوب است

.

.

.

گلهای آفتاب گردون تو روزهای ابری بلاتکلیفند

مثل من و تو روزهای بی تو بودن . . .

.

.

.

هنوزم انتظار و انتظار است / هنوزم دل بی تو بی قرار است

هنوز خواب میبینم به شب ها / همان مردی که بر اسبی سوار است

همان مردی که جمعه آید روزی / همان مردی که پایان انتظار است . . .

.

.

.

ادبیات عشق :

جذاب ترین کلمه : آشنائی

متین ترین کلمه : دوستی

آرام بخش ترین کلمه : محیت

پاک ترین کلمه : وجدان

تلخ ترین کلمه : تنهائی

زشت ترین کلمه : خیانت

سخت ترین کلمه جدائی

و زیباترین کلمه : تو . . .

.

.

.

به سه دوست صمیمی میگم که تحویلت نگیرن !

غم  و  حسرت  و نتهائی . . .

.

.

.

امروز مرا بخوان که فردا دیر است  / این خواب عجیب ما چه بی تعبیر است

فردا که ببینمت دگر عشقی نیست / فردا دل من از آشنائی سیر است . . .

.

.

.

ای کاش دلم اسیر و بیمار نبود / دربند نگاه او گرفتار نبود

من عاشق و او ز عشق من بی خبر است / ای کاش دل و دلبر و دلدار نبود . . .

.

.

.

نه یادم میکنی نه میروی یاد / به نیکی باد یادت ای پریزاد

مرا کردی تو ای دوست فراموش / فراموشی ست رسم آدمیزاد . . .

.

.

.

هنوزم انتظار و انتظار است / هنوزم دل بی تو بی قرار است

هنوز خواب میبینم به شب ها / همان مردی که بر اسبی سوار است

همان مردی که جمعه آید روزی / همان مردی که پایان انتظار است . . .

.

.

.

عشق یعنی با غم الفت داشتن / سوختن با درد نسبت داشتن

عشق در یک جمله یعنی انتظار / انتظار روز رجعت داشتن . . .

.

.

.

گفت بنویس میمانم ، نوشتم میروم ، این غلط املائی مرا ویران کرد

و حالا باید روزی ۱۰۰ مرتبه از روی تنهائی بنویسم . . .

.

.

.

گفتم که خدا مرادی بفرست / طوفان زده ام راه نجاتی بفرست

فرمود که با زمزمه یا مهدی / نذر گل نرگس ، صلواتی بفرست . . .

.

.

.

عشق اگر عشق تو و عاشق اگر من باشم

آنچه هرگز نرسد ، روز جدائی باشد . . .

.

.

.

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست

غم دل با که توان گفت که دلداری نیست

رو مداوای خود کن ای دل از جای دگر

کندر این شهر طبیب دل بیماری نیست . . .
بروز شده در تاریخ یکشنبه 22 آذر 1388 توسط ظاهر ظفری