تبلیغات
اس ام اس هاس جدید روز - اس ام اس های عاشقانه جدید اذر ماه ۸۸
اس ام اس هاس جدید روز
هر نو اس ام اس که بخوای هست فقط بیا نظر بده تا منم برات بزارم

اس ام اس های عاشقانه جدید اذر ماه ۸۸ 

 

چقدردیوونگی دارم تمام قلبم آشوبه توآرومی نمیدونی چقدردیوونگی خوبه

 

امشب ای اشک من وتوچقدرتنهائیم بازدرحسرت یک خنده چه بی پروائیم

 

همیشه درخیال من زشعله گرم ترتویی چه گرم دوست دارمت

 

هرنگاهی رابه آغوشت پذیراشوولی عشق راحتی کنارعشق هم باورنکن

 

اگرقراراست برای جیزی زندگی خودراخرج کنیم بهترآن است که آنراخرج لطافت یک لبخندویانوازشی عاشقانه کنیم

 

کسی نیست بیازندگی رابدزدیم آنگاه میان دودیدارتقسیم کنیم

 

درروزعشاق برای دوستت کارتی بفرست وروی آن بنویس ازطرف کسیکه فکرمیکندتوبی نظیری

 

من آینده رادوست دارم چون بقیه عمررابایددرآن بگذارنم 'شکسپیر'

 

وقتی عقل کارنمیکنه دل یه کاری دست آدم میده که آدم عاقل نمیتونه درک کنه به این میگن عشق

 

زیباترین گلهارابرای زیبایی زندگیت وکوتاهی عمرشان رابرای غم هایت آرزکنه به این میگن عشق

 

عشق لالایی بارون توشباست نم نم بارون پشت شیشه هاست

 

امروز روزبامعرفت ترین آدم دنیاست هرکی یادماکردروزش مبارک

 

نمیدانم که بودی یاچه بودی ولی بی حرف قلبم راربودی نمیدانم که هستم یومندم

 

لای خاطرات تلخم یادتوهمیشه شیرین تاابدفکرتوهستم نازنین رفیق دیرین

 

کاش بودی تادل تنهانبودتااسیرغصه فردانبودکاش بودی تافقط باورکنی بی تاچه هستم ولی هرلحظه دریادتوهستم

 

یه خارهمیشه مواظب گلشه اگه کسی دست به گلش بزنه خونشومیریزه خارتم رفیق

 

به جای اینکه درپی سعادت باشیم بهتراست آن راخلق کنیم

 

روزه ی هجرتوازپای بینداخت مراکی شودبارطب روی توافطارکنم

 

زفراق سینه سوزت غم سینه سوزدارم گل من قسم به عشقت نه شب نه روزدارم

 

  ('،')
 <) (>
   !  !
خب چیه؟
دلم واست تنگ شده
دارم نگات میکنم

اس ام اس های عاشقانه جدید اذر ماه ۸۸ 

 

چقدردیوونگی دارم تمام قلبم آشوبه توآرومی نمیدونی چقدردیوونگی خوبه

 

امشب ای اشک من وتوچقدرتنهائیم بازدرحسرت یک خنده چه بی پروائیم

 

همیشه درخیال من زشعله گرم ترتویی چه گرم دوست دارمت

 

هرنگاهی رابه آغوشت پذیراشوولی عشق راحتی کنارعشق هم باورنکن

 

اگرقراراست برای جیزی زندگی خودراخرج کنیم بهترآن است که آنراخرج لطافت یک لبخندویانوازشی عاشقانه کنیم

 

کسی نیست بیازندگی رابدزدیم آنگاه میان دودیدارتقسیم کنیم

 

درروزعشاق برای دوستت کارتی بفرست وروی آن بنویس ازطرف کسیکه فکرمیکندتوبی نظیری

 

من آینده رادوست دارم چون بقیه عمررابایددرآن بگذارنم 'شکسپیر'

 

وقتی عقل کارنمیکنه دل یه کاری دست آدم میده که آدم عاقل نمیتونه درک کنه به این میگن عشق

 

زیباترین گلهارابرای زیبایی زندگیت وکوتاهی عمرشان رابرای غم هایت آرزکنه به این میگن عشق

 

عشق لالایی بارون توشباست نم نم بارون پشت شیشه هاست

 

امروز روزبامعرفت ترین آدم دنیاست هرکی یادماکردروزش مبارک

 

نمیدانم که بودی یاچه بودی ولی بی حرف قلبم راربودی نمیدانم که هستم یومندم

 

لای خاطرات تلخم یادتوهمیشه شیرین تاابدفکرتوهستم نازنین رفیق دیرین

 

کاش بودی تادل تنهانبودتااسیرغصه فردانبودکاش بودی تافقط باورکنی بی تاچه هستم ولی هرلحظه دریادتوهستم

 

یه خارهمیشه مواظب گلشه اگه کسی دست به گلش بزنه خونشومیریزه خارتم رفیق

 

به جای اینکه درپی سعادت باشیم بهتراست آن راخلق کنیم

 

روزه ی هجرتوازپای بینداخت مراکی شودبارطب روی توافطارکنم

 

زفراق سینه سوزت غم سینه سوزدارم گل من قسم به عشقت نه شب نه روزدارم

 

  ('،')
 <) (>
   !  !
خب چیه؟
دلم واست تنگ شده
دارم نگات میکنم
بروز شده در تاریخ سه شنبه 17 آذر 1388 توسط ظاهر ظفری